Sayfalar12345...10...Son »

 

5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu

kanun.fw

Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali

Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma

dergi.fw

Ürünlerin hareketliliğini sağlayarak işletmelerin küresel rekabet ortamındaki mücadelesine doğrudan hizmet eden lojistik işletmelerinde ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki tüm gelişme ve ilerlemelere rağmen halen emek egemen bir yapı sürmektedir. Bu nedenle çalışanlar vasıtasıyla yaratılan örgütsel yeteneklerin sürdürülebilmesi rekabet avantajı yaratan bir

Precise definition of software component specifications

yabanci_kaynak.fw

Horst, J., Messina, E., Kramer, T., & Huang, H. M. (1997, April). Precise definition of software component specifications. In Proceedings of the IFAC Computer-Aided Control System Design Conference. Abstract A set of generic specification categories is presented which can be

What Enables Effective Performance in Marketing and Sales? Fundamental Thoughts about the Concept of Competency and Results of a Correspondence Analysis

yabanci_kaynak.fw

Luetke, V. What Enables Effective Performance in Marketing and Sales? Fundamental Thoughts about the Concept of Competency and Results of a Correspondence Analysis. Summary In marketing research, there is a strong focus on organizational competencies, whereas literature concerning competencies on

İngilizce Dil Yeterliğinin Öğretim Üyesi Performans Değerlendirme Üzerindeki Rolü

makale.fw

Koçoğlu, Z. (2013). İngilizce Dil Yeterliğinin Öğretim Üyesi Performans Değerlendirme Üzerindeki Rolü. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1(1), 60-72. ÖZ Dünyanın birçok üniversitesinde öğretim üyelerinin performanslarını değerlendirmek için çalışmalar yapılmaktadır.    Bu  çalışma,  öğrencilerin  öğretim  elemanlarının  performanslarını  değerlendirirken, İngilizce  dil  yeterliğinin

Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Proses

makale.fw

YARALIOĞLU, K. (2013). Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Proses. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,16(1). Bu çalışmada bir tahminleme ve karar verme tekniği olarak geliştirilen Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) tekniği, performans değerlendirme amacıyla yeniden gözden geçirilmiştir. Bu amaçla

Performance Evaluation of Intel Transactional Synchronization Extensions for High-Performance Computing

yabanci_kaynak.fw

Yoo, R. M., Hughes, C. J., Lai, K., & Rajwar, R. (2013, November). Performance evaluation of Intel® transactional synchronization extensions for high-performance computing. In High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC), 2013 International Conference for (pp. 1-11). IEEE. ABSTRACT

Quantitative models for performance evaluation and benchmarking: data envelopment analysis with spreadsheets

yabanci-kitap.fw

Zhu, J. (2014). Quantitative models for performance evaluation and benchmarking: data envelopment analysis with spreadsheets (Vol. 213). Springer. Quantitative models for performance evaluation and benchmarking: data envelopment analysis with spreadsheets

Performance Evaluation of Component-based Software Systems: A Survey

yabanci_kaynak.fw

Koziolek, H. (2010). Performance evaluation of component-based software systems: A survey. Performance Evaluation, 67(8), 634-658. Abstract Performance prediction and measurement approaches for component-based software systems help software architects to evaluate their systems based on component performance specifications created by component

A performance evaluation of local descriptors

yabanci_kaynak.fw

Krystian Mikolajczyk and Cordelia Schmid, 2005,”A performance evaluation of local descriptors“,  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),  27 (10), pp.1615–1630 Abstract In this paper we compare the performance of descriptors computed

Transformational Leadership and Organizational Culture as Predictors of Employees Attitudinal Outcomes

yabanci_kaynak.fw

Manal ElKordy, 2013, “Transformational Leadership and Organizational Culture as Predictors of Employees Attitudinal Outcomes”, Business Management Dynamics Vol.3, No.5, Nov 2013, pp.15-26 Abstract Organizational commitment and employee job satisfaction are presented in the literature as key work attitudes leading to

The mediating effects of internal marketing on transformational leadership and job performance of insurance salespersons in Taiwan

makale.fw

Chi, H. K., Yeh, H. R., & Chiou, C. Y. (2008). “The mediating effects of internal marketing on transformational leadership and job performance of insurance salespersons in Taiwan”. The Business Review, Cambridge, 11(1),  pp.173-180. ABSTRACT The study aims to explore