Sayfalar12345...10...Son »

 

Modern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

dergi.fw

ÖZNUR BOZKURT,  MURAT GÖRAL Modern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, 2013 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 4, s.1-14 Bozkurt ve Göral bu çalışmada “her yönetimsel faaliyette olduğu gibi yenilik stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasında

Finansallaşma Sürecinde Bir Kurumun Dönüşümü

makale.fw

ALI RIZA GÜNGEN Finansallaşma Sürecinde Bir Kurumun Dönüşümü, 2014 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, Sayı 1 Mart 2014, s. 1-21   Ali Rıza Güven çalışmasında, Türkiye’de kamu borç yönetimi alanındaki dönüşümü bir kurum olarak Hazine Müsteşarlığının dönüşümü üzerinden anlatarak devlet

Değişik Ülkelerde Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi: Türk Eğitim Sistemi İçin Bir Model Öneris

makale.fw

Aydın BALYER, Yüksel GÜNDÜZ Değişik Ülkelerde Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi: Türk Eğitim Sistemi İçin Bir Model Önerisi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Cilt:4 Sayı:2 ss.182-197 Yıl:2011   Bu çalışma ile bazı ülkelerde okul müdürü yetiştirme uygulamalarının incelenmesi ve Türkiye için bir müdür yetiştirme

Okul Yöneticilerinin Sergiledikleri Demokratik Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi

makale.fw

Mukadder Boydak ÖZAN,  A.Zülfü TÜRKOĞLU, Gönül ŞENER OKUL YÖNETİCİLERİNİN SERGİLEDİKLERİ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ The Effect of Democratic Attitude and Behaviors of School Managers on the Motivation of Teachers   Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 20,

Managing cultural diversities in internationalization of Businness

yabanci_kaynak.fw

International Journal of Enterprise Computing and Business Systems (Online) (Online) http://www.ijecbs.com Vol. 1 Issue 1 January 2011 Sonal Pathak Assistant Professor Manav Rachna International University Abstract: In the liberalized economic environment, Management of mixed culture is all set to play

MANAGING CROSS-CULTURAL DIVERSITY

yabanci_kaynak.fw

Subhash C. Kundu, 2001, MANAGING CROSS-CULTURAL DIVERSITY Delhi Business Review Vol. 2, No. 2, July – December 2001 http://www.delhibusinessreview.org/ INTRODUCTION The diverse workforce has become a reality today. The impact of cultural diversity varies with the type of environment and

Institution for risk sharing: international joint venture

yabanci_kaynak.fw

Jan ANDRÄ, Udo BROLL Technische Universität Dresden POZNAŃ UNIVERSITY OF ECONOMICS REVIEW, Volume 12, Number 4, p.5-13 2012 http://www.puereview.ue.poznan.pl/ Abstract: International joint venture as a form of business organization has become quite important in the post-liberalization period. Although an international

A THEORY OF INTERNATIONAL COOPERATION

yabanci-kitap.fw

A THEORY OF INTERNATIONAL COOPERATION Scott Barrett London Business School November 1997 Revised June 1998 Abstract:This paper develops a coherent theory of international cooperation relying on the twin assumptions of individual and collective rationality. Using a linear version of the

A perspective on regional and global strategies of multinational enterprises

yabanci-kitap.fw

Journal of International Business Studies (2004) 35, 3–18. doi:10.1057/palgrave.jibs.8400073 Alan M Rugman Kelley School of Business, Indiana University, Bloomington, USA Alain Verbeke Haskayne School of Business, University of Calgary, Canada   Abstract Multinational enterprises (MNEs) are the key drivers of

Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı, Var olan Durum Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar

makale.fw

Bu çalışmada, Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme uygulamalarının tarihî gelişimi, okul yöneticisi yetiştirme programı, okul yöneticilerini yetiştirme uygulamalarının var olan durumu, bugünkü sorunları ve olası gelişmeler literatüre dayalı olarak ele alındı. Türkiye’de okul yöneticisi seçme, yetiştirme ve atama

Değişik Ülkelerde Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi: Türk Eğitim Sistemi İçin Bir Model Önerisi

makale.fw

Dergi: Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2011 Sayı: 8 Dönem: Sayfa Numaraları : 182-197 Degisik Ülkelerde Okul Müdürlerinin Yetistirilmesi: Türk Egitim Sistemi İçin Bir Model Önerisi Aydın Balyer Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Gündüz Artvin Çoruh Üniversitesi Bu çalışma ile

Zorunlu Rotasyon Uygulamaları Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri

makale.fw

Doç. Dr. İ. Bakır ARABACI Hakan SAĞLAM Zorunlu Rotasyon Uygulamaları Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 20, ss. 529-547 (2012) http://www.mku.edu.tr/ Okul müdürleri, okul yönetiminin en kritik öğesi durumundadır. Müdürlerin motivasyonları, okulun etkililik