Sayfalar12345...10...Son »

 

Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru’nun İMKB 100 Endeksi’ne Etkisi

makale.fw

Bu çalışmada; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senedi fiyatları ile Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi arasındaki ilişki “Çoklu Doğrusal Regresyon” ile ilişkinin yönü ise “Granger Nedensellik Testi” ile incelenmiştir. Veri seti olarak, 2000 yılının Ocak

Döviz Kuru ve İMKB 100 Endeksi İlişkisi

makale.fw

Döviz kurları ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiye yönelik “geleneksel” ve “portföy dengesi” yaklaşımları olmak üzere iki yaklaşım bulunmaktadır. Geleneksel yaklaşıma göre döviz kurunun değişmesi firmaların kârlılığını etkileyerek hisse senedi fiyatlarında bir değişmeye neden olmakta ve bu iki değişken arasında

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU

kanun.fw

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun sistematiği, 1615 sayılı Gümrük Kanunu’ndan tamamen faklı bir yapı göstermektedir. 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nda gümrük rejimleri bütün işlemleriyle bir arada yer almakta, her rejimin beyan, muayene ve işlemleri ayrı ayrı düzenlenmekteydi. 4458 sayılı Gümrük Kanunu, eşyanın Türkiye

KENT VE SUÇ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

makale.fw

Kentler tarih boyunca suçla birlikte anılmıştır. Heterojen ve kalabalık yapısı, sosyal kontrolün zayıf oluşu, zenginlik ve servetin kaynağı oluşu kentleri suç işlemek için cazip alanlar haline getirmektedir. Diğer taraftan, güvenli bir kent kentsel gelişmenin temelini oluşturmaktadır. Bir kentte yaşayanların, can

TÜRKİYE’DE SUÇ ORANLARININ SÜREKLİLİĞİ

dergi-makalesi.fw

Bu çalışmada Türkiye’deki 81 ilde gerçekleşen suç oranları (1998–2006) yakınsaması birim kök süreklilik metodolojisi uygulanarak incelenmiştir. IPS (Im Peseran Shin) testlerinde yaralama, dolandırıcılık, kaçakçılık, icra iflas kanununa karşı gelme, uyuşturucu madde kullanımı ve imali ile rüşvet suçları için birim kökün

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

kanun.fw

Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

UFRS’YE GÖRE CARİ DÖNEM BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

dergi-makalesi.fw

Dünya genelinde çok sayıda ülke, işletmelerin finansal raporlarını Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun olarak hazırlanmasını istemeye başlamıştır. Türkiye’de de yakın bir gelecekte finansal raporların hazırlanmasında UFRS’nin yürürlüğe girmesi beklenmektedir. ..

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması

dergi.fw

Artan rekabet koşullarına bağlı olarak, üretim süreçlerindeki karmaşıklığın ve işlem hızının artması, üretimin daha etkin takibinin yanı sıra maliyetlerin de daha doğru bir şekilde ölçülmesinin önemini artırmıştır. Diğer yandan süreçteki bu karmaşıklık üretimin takibi ve maliyetlerin ölçülmesini gittikçe zorlaştırmaktadır. Bu

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

kanun.fw

Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

4857 sayılı iş kanunu

kanun.fw

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND ARIDITY ON ERGENE RIVER BASIN WATER PRODUCTIVITY

konferans.fw

The annual mean temperature in the temperate zones in Northern Hemisphere has increased by 1.4C due to the changes in climate and it is expected that this increase will reach 2.5C in the near future. At present, the mean

OKALİPTÜS DENEME ALANLARINDAKİ İNCELEMELER VE DEĞERLENDİRMELER

bulten.fw

M. doğan KANTARCI, 2006, Okaliptüs Deneme Alanlarındaki İncelemeler ve Değerlendirmeler (sh.31 -36) ile sonuçlara katkı (sh.38-39) Okaliptüs Plantasyonlarında dikim alanında verilen gübre çeşidi ve dozunun gelişme üzerine etkileri Araştırma Kitabı, S.Tüfekçi, N. Özkurt, A. Özkurt, E. Yılmaz – Doğu Akdeniz