Overview of the U.S. Health Care System

arastirma.fw

Written by Kao-Ping Chua
AMSA,  Jack Rutledge, Fellow, 2005-2006
February 10, 2006

INTRODUCTION: The U.S. health care systemis the subject ofmuchpolarizing debate. At one extreme are those who argue that Americans have the “best health care systemin the world”, pointing to the freely available medicaltechnology and state-of-the-artfacilities that have becomeso highly symbolic of the system. At the other extreme are those who berate the American systemas being fragmented and inefficient, pointing to the fact that America spends more on health care than any other country in the world yet still suffers frommassive uninsurance, uneven quality, and administrative waste.

Overview of the US Health Care System

International Profiles of Health Care Systems

yabanci-kitap.fw

International Profiles
of Health Care Systems

Australia, Canada, Denmark, England, France, Germany, Italy, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, and the United States

The Commonwealth Fund June 2010

Abstract: This  publication  presents  overviews  of  the  health  care  systems  of  13 countries—Australia,  Canada,  Denmark,  England,  France,  Germany,  Italy,  the Netherlands,  New  Zealand,  Norway,  Sweden,  Switzerland,  and  the  United  States.  A summary table presents information on population, health care spending, number of physicians,  hospital  spending  and  utilization,  use  of  health  information  technology, and  number  of  potentially  avoidable  deaths.  Each  country  summary  provides information  on  insurance  coverage  and  benefits,  health  system  financing,  delivery system organization, quality assurance mechanisms, efforts to improve efficiency and control costs, and recent innovations and reforms.

national care systems

Belgium Health System Review

makale.fw

Health Systems in Transition

Vol. 12 No. 5  2010

ISSN 1817–6127

Sophie Gerkens  & Sherry Merkur

The Health Systems in Transition (HiT) profiles are country-based reports that provide a detailed description of a health system and of reform and policy initiatives in progress or under development in a specific country. Each profile is produced by country experts in collaboration with the Observatory’s staff. In order to facilitate comparisons between countries, the profiles are based on a template, which is revised periodically. The template provides detailed guidelines and specific questions, definitions and examples needed to compile a profile.

belgium health system

 

TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİĞİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

uzmanlik-tezi.fw

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİĞİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

(Uzmanlık Tezi)

Mustafa GÜNÖZ

Ankara 2007

 

MUSTAFA GÜNÖZ (TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİĞİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİ

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri

konferans.fw

 

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN

Sağlıklı Kentler Birliği

8. Yıl Konferansı 3-5 Ekim 2012 / Yalova

Sağlığın Belirleyicileri
• Yaş, cinsiyet, genetik yapı
• Bireysel davranışlar (sigara, alkol, beslenme, spor…)
• Sosyal destek (aile, arkadaş, toplum)
• Sosyo-ekonomik durum (gelir, eğitim…)
• Sağlık Hizmetleri (varlığı, ulaşım, kalite)
• Kültür
• Fizik çevre (su, hava, konut, trafik…)
• Çalışma durumu (işsizlik, iş koşulları)

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri

Çocuk Hakları Paradigması Ve Çocuk Ceza Yargılamasına Hâkim Olan İlkeler Açısından Türkiye’deki Düzenleme Ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

rapor.fw

Çocuk Hakları Paradigması Ve Çocuk Ceza Yargılamasına Hâkim Olan İlkeler Açısından Türkiye’deki Düzenleme Ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

Av. Aydın Atılgan
Yrd. Doç. Eylem Ümit Atılgan
Ankara 2009

Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite Geliştirme Derneği tarafından bastırılmıştır.

ihop@ihop.org.tr
www.ihop.org.tr

ÇOCUK HAKLARI PARADİGMASI VE ÇOCUK CEZA YARGILAMASINA HÂKİM OLAN İLKELER AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ DÜZENLEME ve UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu – UNICEF 2011

rapor.fw

Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu – UNICEF 2011

Türkiye’de kız ve erkek çocukların büyük bölümü, genellikle istikrarlı ailelerinde ana-babaları tarafından bakılıp büyütülür. Yeterince beslenirler, temel sağlık hizmetlerinden yararlanırlar ve en azından ilköğretim düzeyinde eğitime tam katılırlar. 5 yaşından küçük çocuklarda ölüm hızı 1998-2003 döneminde bin canlı doğumda 61 iken 2003-2008 döneminde 24’e düşmüştür; çocuk beslenmesinde ve temel sağlık hizmetlerinden yararlanmada ilerlemeler sağlanmıştır. Ekonomik kalkınma düzeyindeki gelişmeler dikkate alındığında, iyileşmeler beklenmektedir. Benzer biçimde, ilköğretimde okullaşma hemen hemen tüm çocukları kapsamaktadır ve böylece yoksul çocuklarla ilgili dezavantajlılık durumuyla kızlara yönelik ayrımcılık ortadan kalkmaktadır.

Türkiye’de Çocukların Durumu raporu