AKILLI TEKSTİLLER VE GENEL ÖZELLİKLERİ

yuksek-lisans-tezi.fw

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEKLİSANS TEZİ
Erman COŞKUN
AKILLI TEKSTİLLER VE GENEL ÖZELLİKLERİ
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ADANA, 2007

AKILLI TEKSTİLLER VE GENEL ÖZELLİKLERİ