Category Archives: Arşiv

Belgium Health System Review

Belgium helath system

Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış

Türk Sağlık Sistemi’nde yakın tarihte yapılan reformlar – SDP – 2003’te uygulanmadan önce sağlık sistemi, topluma sınırlı sağlık hizmetini ücretsiz sunan ulusal bir sağlık hizmeti ile ka-yıtlı sektör çalışanları ve bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları insanları kapsayan bir dizi sosyal

TürkTıp Dizini

TürkTıp Dizini 1995

Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması

Süleyman ÇELENK Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim Online E-Dergi Okul Başarısının Ön Koşulu Okul Aile Dayanışması

XIX. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE MARAŞ’TAKİ EKONOMİK VE SOSYAL DEĞİŞİKLİKLERİN ŞEHİRDEKİ BAZI GELENEKSEL MESLEKLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

XIX. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE MARAŞ’TAKİ EKONOMİK VE SOSYAL DEĞİŞİKLİKLERİN ŞEHİRDEKİ BAZI GELENEKSEL MESLEKLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ Millî Folklor, 2010, Y›l 22, Say› 86 The Economical and Social Changes’ Negative Effects on Some Traditional Occupations in Marash from 19th Century to Now

TEKSTİL LİFLERİNİN ADHEZYONUNU GELİŞTİRMEK İÇİN YÜZEY MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ

TEKSTİL LİFLERİNİN ADHEZYONUNU GELİŞTİRMEK İÇİN YÜZEY MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ Arş. Grv. Yük. Müh. Necla YAMAN Uşak Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Esen ÖZDOĞAN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Tülin ÖKTEM

TÜRKİYE’DE KİTAP KONSERVASYONU ÇALIŞMALARI VE BİR KAĞIT RESTORASYONU LABORATUARI KURMA PROJESİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE’DE KİTAP KONSERVASYONU ÇALIŞMALARI VE BİR KAĞIT RESTORASYONU LABORATUARI KURMA PROJESİ Serkan İLDEN