Category Archives: Kanunlar

Türk Medeni Kanunu

4722 sayılı “Türk Medenî Kanununu

5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu

Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali

3475 SAYILI VERGİ USUL KANUNU

Kanun Numarası : 213 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703 – 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1037 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözlemleri Kanunu'nun uygulamalarına yönelik ikincil mevzuatı oluşturmak, standart dokümanlar ve formlar aracılığı ile kamu alımları sürecinde koordinasyonu sağlamak, Kamu İhale Bülteni'ni yayınlamak, ihale sürecine ilişkin itirazen şikayetleri incelemek Kamu İhale Kurumu’nun yetkilerindendir

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun sistematiği, 1615 sayılı Gümrük Kanunu’ndan tamamen faklı bir yapı göstermektedir. 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nda gümrük rejimleri bütün işlemleriyle bir arada yer almakta, her rejimin beyan, muayene ve işlemleri ayrı ayrı düzenlenmekteydi. 4458 sayılı Gümrük Kanunu, eşyanın Türkiye

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

4857 sayılı iş kanunu

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

  3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

RESMİ GAZETE Sayı: 25665 Yayın Tarihi: 09.12.2004 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258  Kabul Tarihi : 24.11.2004 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun