Category Archives: Kitaplar

VERİ ANALİZİ EL KİTABI

VERİ ANALİZİ EL KİTABI SOSYAL BİLİMLER İÇİN VERİ ANALİZİ Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. © 2017, PEGEM AKADEMİ YAYINA GİT>>>

NETWORKED POLITICS: AGENCY, POWER, AND GOVERNANCE

A century ago, during an earlier era of globalization, large hierarchical organizations dominated the international landscape. Nations-states hardened their borders, built up vast militaries, and extended their rule over far-flung territories. The earliest transnational corporations extracted oil and other natural resources, processed their products,

Sexual health, human rights and the law

Sexual health is fundamental to the physical and emotional health and well-being of individuals, couples and families, and ultimately to the social and economic development of communities and countries. However, the ability of individuals to achieve sexual health and wellbeing depends on them having: access

Regional Governance Matters: A Study on Regional Variation in Quality of Government within the EU

This Working Paper presents novel data on the ‘quality of government’ (QoG) – understood as low corruption and as high protection of the rule of law, government effectiveness and accountability – at both national and regional levels in the 27

Proofs of a Conspiracy against all the Religions and Governments of Europe, carried on in the secret meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies.

BEING AT a friend's house in the country during some part of the summer 1795, I there saw a volume of a German periodical work, called Religions Begebenheiten...

European union politics

Cini, M. (2016). European union politics. Oxford University Press. INTRODUCTION   YAYINI İNDİR >>>

The political system of the European Union

The European Union (EU) is a remarkable achievement. It is the result of a process of voluntary economic and political integration between the nation-states of Europe. The EU began with six states, grew to 15 in the 1990s, enlarged to

RADYO-TELEVİZYON YAPIM VE YAYINCILIĞI

Televizyon yayınları içerikleri ile toplumları , insanların yaşayışlarını , eğ itimi, kültürü ve ekonomiyi etkilemektedirler. Zaten televizyon yayıncılığının içeriksel olarak önemi de burada ortaya çıkmaktadır.

SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİ

Spor karşılaşmalarıve sporla ilgili özel olayların tek başına sahalarda veya pistlerde sonuçlanan etkinlikler olmaktan çıkalıuzun bir zaman olduğunu söylemek mümkündür. Medya, değişik yansıtma biçimleriyle spor olaylarınıçok daha farklıolarak aktarabilmekte ve gündemi sonuçtan çok sürece doğru değiştirebilmektedir. Taraftarlar ve izleyiciler ağırlıklıolarak

Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış

Türk Sağlık Sistemi’nde yakın tarihte yapılan reformlar – SDP – 2003’te uygulanmadan önce sağlık sistemi, topluma sınırlı sağlık hizmetini ücretsiz sunan ulusal bir sağlık hizmeti ile ka-yıtlı sektör çalışanları ve bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları insanları kapsayan bir dizi sosyal

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA REHBERİ

Toplam Kalite Uygulama Projesi, görev ve hizmetler yerine getirilirken işlemlerde etkinliği ve verimliliği artırma ; sıfır hatalı işlem yapmak; iş mükemmelliğine ulaşarak kaliteli hizmet sunmak; hizmet sunanlarla (iç müşteri) hizmet sunulan kişi, kurum ve kuruluşların (dış müşteri) mevcut ve geleceğe

EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EL KİTABI

Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında, Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi” ile birlikte eğitimde kalite çalışmalarını başlatmıştır. Uygulamalar merkez ve taşra teşkilâtı için ayrı ayrı hazırlanan iki proje kapsamında