Tag Archives: el sanatı

İZMİR İLİ TİRE İLÇESİNDE KEÇE YAPIMI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanı- www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İZMİR İLİ TİRE İLÇESİNDE KEÇE YAPIMI FELT PRODUCTION IN IZMIR PROVINCE TIRE DISTRICT Melda