Tag Archives: Keçe

İZMİR İLİ TİRE İLÇESİNDE KEÇE YAPIMI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanı- www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İZMİR İLİ TİRE İLÇESİNDE KEÇE YAPIMI FELT PRODUCTION IN IZMIR PROVINCE TIRE DISTRICT Melda

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLERDE KEÇECİLİK ve KEÇE YAPIMINDA YENİ TEKNİKLER

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Kasım 2011-08 ISSN 1308-2698 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKLERDE KEÇECİLİK ve KEÇE YAPIMINDA YENİ TEKNİKLER TURKISH CRAFT OF FELT MAKING FROM THE PAST TO THE PRESENT AND NEW TECHNIQUES IN FELT MAKING Deniz