Tag Archives: kenevir lifi

Kenevir Lifinin Özellikleri ve Tekstil Endüstrisinde Kullanımıyla Sağladğı Avantajlar

Kenevir Lifinin Özellikleri ve Tekstil Endüstrisinde Kullanımıyla Sağladığı Avantajlar Görkem GEDİK, Osman Ozan AVİNÇ, Arzu YAVAŞ Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2010 (39-48) Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisli ği Bölümü K ınıklı/DENİZLİ Kenevir Lifinin Özellikleri ve Tekstil Endüstrisinde